Descriere spital

Spitalul are  231 de paturi spitalizare continuă plus 15 paturi spitalizare de zi și 8 paturi însoțitori, asigurând servicii medicale pentru orașul Sebeș și un număr de 15 comune.

Structura spitalului permite acordarea de servicii medicale de specialitate pentru nou născuți, copii și adulți din orașul Sebeș, din împrejurimi, dar şi din alte judeţe, având în organigramă structuri de specialitate medicală diversificată, complementare cu organizare proprie, dar care pot acționa și în cadrul unor echipe multidisciplinare, ținând cont de posibila adresabilitate  dată de zona geografică cu potențial turistic în care se află spitalul.

Din punct de vedere funcţional, activităţile manageriale, administrative, de aprovizionare, economico-financiare, de transport şi gospodăreşti sunt asigurate corespunzător structurii organizatorice aprobate de MSP.
Activitatea clinică se realizează prin activităţi de diagnostic şi tratament pentru pacienţi în specialitățile aflate în structura spitalului.

Dotarea cu mobilier de spital s-a asigurat aproape în toate compartimentele, cu excepția ambulatoriului de specialitate și a dispensarului TBC. S-au reabilitat clădirea spitalului, farmaciei și interioarelor.

Serviciile medicale sunt asigurate de o echipă ce reuneşte peste 263 de angajaţi, dintre care 56 sunt medici cu specializare în toate ramurile medicale de bază: pediatrie, chirurgie pediatrică, ortopedie pediatrică,ORL, dermatovenerologie, reabilitare medicală, infecțioase, cardiologie, neurologie, medicină de urgenţă, anestezie şi terapie intensivă, epidemiologie, servicii paraclinice etc.

ACCESUL MASS-MEDIA ÎN SPITAL ȘI CONDIȚIILE PĂSTRĂRII ANONIMATULUI PACIENTULUI ŞI A CONFIDENŢIALITĂŢII PRIVIND INTERNAREA ŞI TRATAMENTUL SĂU ÎN RELAȚIA CU MASS-MEDIA
În relațiile cu Mass – Media, spitalul respectă prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, ale Legii nr. 677/2001pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date și ale Legii nr. 46/2003 drepturilor pacientului.
Scopul relației cu presa îl constituie asigurarea unei modalități optime de comunicare externă în vederea păstrării unei imagini pozitive a Spitalului atât d.p.d.v. al activității medicale, d.p.d.v. al activității manageriale cât și d.p.d.v. al calității resursei umane.
Premisa acestui demers o constituie informarea tuturor angajaților privind atitudinea corectă în relația de comunicare cu mass-media exclusiv în limita atribuțiilor prevăzute în fișa postului sau a atribuțiilor delegate pentru toate serviciile medicale și nemedicale existente la spital sau care vor fi înființate în cadrul unității. Mai multe informații aici:

Comunicare externă mass-media-ed-iii-rev-2

Conducere:

Manager: JR. Franchini Anca
–contact  spitalul_sebes@yahoo.com
Director medical: Dr. Peștean Tudor Adrian
–contact spitalul_sebes@yahoo.com
Director financiar-contabil:
EC. Huzu Maria
–contact spitalul_sebes@yahoo.com

 Purtător de cuvânt: Manager JR. Franchini Anca
– contact  spitalul_sebes@yahoo.com

Program audienţe:

Program Audienţe Manager – Marţi, Joi: 12:00 – 14:00
Program audienţe Director Medical – Luni, Miercuri: 11:00 – 13:00
Program Audienţe Director Financiar-Contabil – Luni, Miercuri: 11:00 – 13:00

Administrativ:

Birou contabilitate:Ec.IA Mărginean Mărioara Sida, Ec.IA Mărariu Cosmina Maria, Ec.IA Kirr Andreea, Ec.I Achimescu-Negrea Laura-C.I.M.SUSPENDAT
Birou achiziții: 
Ec.I Lasconi Livia, Cont.IA-S Rusu Niculina-Luminița, Ing.IA Meghea Viorel Adrian

Birou resurse umane (RUNOS): Jurist-Șef Birou Franchini Anca Mihaela-C.I.M.SUSPENDAT, Cont.IA Stroie Angela, Inspector II Păcurar Romana, Economist debutant Petraru Elena Flavia

Consilier juridic: Cons.juridic IA Păcuraru Cosmin
Informatică: Ing.de sistem IA Rojneai Mihai
Compartiment Tehnic: Ing. IA Morar Nicolae
Preot: Preot GR.II Matei Călin-Alin
Compartiment P.S.I.: Ec.IA Cristian Ionel Nicolae
Biroul de managementul calității serviciilor medicale: 

Birou de evidență și evaluare medicală:Ec. IA Băcilă-Suciu Elena, Ec. IA Salade Lucian, Ec. II Mareș Gabriela-Nicoleta, Reg.med.principal Schiau Elena, Reg.med.principal Lucaciu Liliana
Administrativ-secretariat: Referent IA Colhon Alis-Maria
 Referent I Dicu Sonia Denisa

Locații Spitalul Municipal Sebeș:

Spitalul Municipal Sebeș
Adresă: Sebeș-Alba, Str. Șurianu, nr.41
Telefon: 0258.731.712
Fax: 0258.731.705
E-mail: spitalul_sebes@yahoo.com

Secția Fizioterapie Sebeș
Adresă: Sebeș-Alba, Str. Călărași, nr.10
Telefon: 0258.732.821

Secția Neurologie Sebeș
Adresă: Sebeș-Alba, str. Aviator Olteanu, nr. 17
Telefon: 0258.732.703

Secția Psihiatrie Sebeș – Petrești
Adresă: Petrești, Sebeș-Alba, str. Energiei
Telefon: 0258.743.831

Secția Pediatrie Sebeș
Adresă: Sebeș-Alba, Str. Șurianu, nr. 20
Telefon: 0258.731.665