Protecția Datelor Personale

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Spitalul Municipal Sebeș are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este asigurarea protecției sociale prin servicii de sănătate, asigurarea funcționării sistemului de asigurări de sănătate la nivel local potrivit Legii 95/2006.

Sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea find necesare pentru funcționarea sistemului de asigurări de sănătate la nivel local potrivit Legii 95/2006.
Refuzul dvs. de a furniza aceste date determină imposibilitatea acordării serviciilor de sănătate.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Spitalul Municipal Sebeș și sunt comunicate altor destinatari (CNAS, CASMB, parteneri contractuali, alte Case Județene de Asigurări de Sănătate), în condițiile legii.

Datele colectate având ca scop activitatea de resurse umane sunt necesare CAS pentru înregistrarea dosarelor de participare la examenele sau concursurile de angajare sau pentru îndeplinirea obligațiilor legale legate de proprii angajați.
Sunteți obligat(ă) să furnizați datele, refuzul dvs. de a furniza aceste date determină imposibilitatea înregistrării unui dosar de angajare.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției.

Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la Spitalul Municipal Sebeș, str. Șurianu nr. 41, jud. Alba .

Observație:

*Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, aceasta mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nicio justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

*Spitalul Municipal Sebes a fost înregistrat la ANSPDCP ca operator de date cu caracter personal la nr.889 din 19.01.2012