Laborator de analize medicale

Chestionar pacienți Părerea dvs. ne ajută să ne îmbunătățim serviciile.

Laboratorul de analize medicale funcționează în baza Ordinului nr.1301/2007 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea laboratoarelor de analize medicale modificat, este condus de un medic șef de laborator și execută analizele pe baza recomandărilor medicului de salon (pentru secțiile cu paturi a medicului de specialitate, din ambulatorul integrat sau de specialitate, sau a medicului de medicină generală în cazul contractării de servicii paraclinice ).

Laboratorul de analize medicale  în contract cu CAS execută analize medicale în baza contractului încheiat cu CAS, pe baza biletului de trimitere tip CAS eliberat de medicul de familie sau medicul specialist aflat în contract cu CAS.

Laboratorul analize medicale execută analize cu plată la solicitarea pacientului, cu acordul scris al acestuia, pe baza tarifelor aprobate de CAS.

Recomandarea de analize trebuie să cuprindă, obligatoriu :
a) datele de identificare ale pacientului – nume , prenume , CNP, sex, asigurat sau nu , cod de prezentare ( unde este cazul)
b) data și ora trimiterii analizelor la laborator
c) diagnosticul
d) tipul analizelor solicitate,produsul biologic
e) numele medicului trimițător, parafa și semnătura medicului specialist sau primar ( nu rezident)
f) semnatura pacientului, unde e cazul

Pentru asigurarea unei bune funcționalități la nivelul spitalului sau la celelalte puncte, Laboratorul central de analize colaborează permanent cu secțiile, cu medicii din ambulatoriul integrat.

În spital, transportul produselor biologice la laborator se asigură în condiții corespunzătoare, de către cadrele medii și auxiliare din secțiile cu paturi.

Rezultatul analizelor cu plată se eliberează direct pacientului conform programului afișat și se eliberează imediat după efectuarea examenelor respective (conform timpului de lucru specific analizelor).

 

Personal LABORATOR

BREAZ DIANA MARIA MEDIC PRIMAR ȘEF LABORATOR
VLAD LILIANA MEDIC PRIMAR
BUCUR RODICA CHIMIST MEDICAL PRINCIPAL
DRĂGOI CECILIA IOANA CHIMIST MEDICAL PRINCIPAL
FECHETE ELENA CHIMIST MEDICAL PRINCIPAL
BORZA RALUCA MARIA BIOLOG MEDICAL PRINCIPAL
SANTEIU BIANCA-VIRGINIA BIOLOG MEDICAL
TOTOIANU CORINA ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL-ȘEF
CIBU IUSTINAASISTENT MEDICAL PRINCIPAL
MĂRARIU ALINAASISTENT MEDICAL PRINCIPAL
DAMIAN LAURAASISTENT MEDICAL S
FĂLĂMAȘ MĂRIOARAASISTENT MEDICAL PRINCIPAL
LUNGU ELENAASISTENT MEDICAL PRINCIPAL PL
REZNICIUC GEORGETA ELENAASISTENT MEDICAL PL
ISPAS VALENTINA ALINAASISTENT MEDICAL PL
PAȘCA ANCUȚA-ARMINAASISTENT MEDICAL PL
STOICA ATNANA-SABINAREGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL
CREȚU ANAÎNGRIJITOR CURĂȚENIE