Condiții de spitalizare

Spitalul Municipal Sebeș asigură:

 •  Spitalizare continuă în specializările:
  – A.T.I.
  – chirurgie generală
  – medicină internă
  – obstetrică-ginecologie
  – neonatologie
  – pediatrie
  – recuperare medicină fizică și balneologie.
 •  Spitalizare de zi în specializările:
  – interne
  – chirurgie generală
  – pediatrie
  – obstetrică-ginecologie
 • Investigații paraclinice efectuate în regim ambulatoriu:
  – analize medicale
  – examinări radiologice.

Condiții de spitalizare:

 • Urgențe medico-chirurgicale și situații în care este pusă în pericol viața pacientului sau care au acest potențial, ce necesită supraveghere medicală continuă.

  Pacienți la care tratamentul și diagnosticul nu poate fi monitorizat în ambulatoriu.

  Boli cu potențial endemo-epidemic care necesită izolare.

  Tratamentul bolnavilor psihic prevazuți la art.105, 113 si 114 din Codul penal și în cazurile dispuse prin ordonanță a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare sau internare obligatorie.