Chestionar pacienți
Părerea Dvs. ne ajută să ne îmbunătățim serviciile.
Chestionar pacienți Laborator de analize medicale

Laboratorul de analize medicale funcționează în baza Ordinului nr.1301/2007 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea laboratoarelor de analize medicale modificat,este condus de un medic șef de laborator și execută analizele pe baza recomandărilor medicului de salon (pentru secțiile cu paturi a medicului de specialitate, din ambulatorul integrat sau de specialitate sau a medicului de medicină generală în cazul contractării de servicii paraclinice ).

Laboratorul de analize medicale  în contract cu CAS execută analize medicale în baza contractului încheiat cu CAS, pe baza biletului de trimitere tip CAS eliberat de medicul de familie sau medicul specialist aflat în contract cu CAS.

Laboratorul analize medicale execută analize cu plată la solicitarea pacientului, cu acordul scris al acestuia, pe baza tarifelor aprobate de CAS.

Recomandarea de analize trebuie să cuprindă, obligatoriu :
a)datele de identificare ale pacientului – nume , prenume , CNP sex, asigurat sau nu , cod de prezentare ( unde este cazul)
b)data și ora trimiterii analizelor la laborator
c)diagnosticul
d)tipul analizelor solicitate,produsul biologic
e)numele medicului trimițător,parafa și semnatura medicului specialist sau primar ( nu rezident)
f)semnatura pacientului,unde e cazul

Pentru asigurarea unei bune funcționalități la nivelul spitalului sau la celelalte puncte, Laboratorul central de analize colaborează permanent cu secțiile,cu medicii din ambulatoriul integrat.

În spital, transportul produselor biologice la laborator se asigură în condiții corespunzătoare, de către cadrele medii și auxiliare din secțiile cu paturi.

Rezultatul analizelor cu plată se eliberează direct pacientului conform programului afișat și se eliberează imediat după efectuarea examenelor respective (conform timpului de lucru specific analizelor).

Personal LABORATOR

BREAZ DIANA MARIA MEDIC SPECIALIST ȘEF LABORATOR
VLAD LILIANA MEDIC PRIMAR
DIMULEASĂ MIRELA CHIMIST MEDICAL PRINCIPAL
BUCUR RODICA CHIMIST MEDICAL PRINCIPAL
DRĂGOI CECILIA IOANA CHIMIST MEDICAL PRINCIPAL
BORZA RALUCA MARIA BIOLOG MEDICAL PRINCIPAL
TOTOIANU CORINA ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL-ȘEF
CÎNDESCU MARIANA ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL
CIBU ISTINA ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL
MĂRARIU ALINA ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL
BÎȚIU ELISABETA ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL
FĂLĂMAȘ MĂRIOARA ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL
LUNGU ELENA ASISTENT MEDICAL
REZNICIUC GEORGETA ELENA ASISTENT MEDICAL
ISPAS VALENTINA ALINA ASISTENT MEDICAL
STOICA ATNANA-SABINA REGISTRATOR MEDICAL
CREȚU ANA ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE