Reguli de comportare

 • Accesul vizitatorilor în spital este permis numai în timpul progamului de vizită;
 • Nu este permis accesul în secție al vizitatorilor care prezintă boli infecto-contagioase;
 • Este interzis accesul vizitatorilor în următoarele secții/servicii: Bloc Operator, Laborator, Sterilizare, Unitate de Transfuzii, ATI Nou-Născuti, Sală de naștere, Farmacie, Bloc alimentar, precum și la pacienții cu risc crescut din celelalte secții;
 • Este interzis accesul vizitatorilor la pacienții izolați cu diagnostic de boală transmisibilă, dependenți de îngrijirile medicale ale spitalului;
 • Fumatul în unitate este strict interzis, nerespectarea acestei prevederi se sancționează cu amenda în cuantum de 100 ron – 500 ron pentru toate persoanele fizice, potrivit legii 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor produselor din tutun;
 • În cadrul spitalului, este interzisă producerea de zgomote prin strigăte, larmă cât şi prin utilizarea de aparate radio, CD-playere etc;
 • Vizitatorii nu au voie să afecteze curațenia, să deranjeze ceilalți pacienți si nu au voie să se așeze pe paturile pacienților;
 • În cadrul spitalului, vizitatorii au obligația să arunce gunoaie, reziduuri, ambalaje de orice natură, exclusiv în locurile special amenajate în acest sens;
 • În cadrul spitalului este interzisă vandalizarea mobilierului de decor (bănci, coşuri de gunoi, usi, aviziere, etc): zgârierea, scrierea, vopsirea, murdărirea cu orice substanţă, demontarea, distrugerea sau degradarea oricăror elemente constructive, decorative sau mobilier. Persoanele care cauzează astfel de prejudicii în mod direct sau indirect, vor acoperi integral costul reparării sau înlocuirii acestor bunuri;
 • Vizitatorii nu au voie să aducă pacienților alimente interzise de către medicul curant, băuturi alcoolice, țigări;
 • Vizitatorii nu au voie să intervină în îngrijirile medicale ale pacienților;
 • Vizitatorii nu au acces la documentele medicale ale pacienților, toate informațiile despre pacienți vor fi solicitate direct medicului curant;
 • În cadrul spitalului este strict interzis accesul cu echipament video și audio și de asemenea este strict interzisă înregistrarea audio și video, fără acordul prealabil scris al conducerii spitalului;
 • Vizitatorii vor purta echipamentul de protecție corespunzător la intarea în salon;
 • Vizitatorii se vor spăla pe mâini la intrarea și ieșirea din salon;
 • În situația unei epidemii declarate sunt total interzise vizitele la pacienții internați;
 • În incinta spitalului sunt interzise fără acordul scris al conducerii spitalui: afișajul, vânzările ambulante, distribuția materialelor publicitare;
 • Vizitatorii au obligația să nu iși lase obiectele personale nesupravegheate, indiferent de zona în care se află, Spitalul Municipal Sebeș nefiind responsabil de dispariția acestora.