Pediatrie

Personal medical PEDIATRIE

Nume Grad Profesional – Specializare Program lucru Locație
CĂRPINIŞIANU ŞTEFAN
MEDIC PRIMAR
L-V 09:00-10:00 și 11:30-12:00
Secția pediatrie – ambulatoriu;

Sebeș, str. Șurianu, nr. 28
SICOE TEREZIA-LENUŢA
MEDIC PRIMAR
Luni-Vineri 08:00-11:30
Secția pediatrie – ambulatoriu;

Sebeș, str. Șurianu, nr. 28
SUCIU NICOLAE RAUL
MEDIC SPECIALIST
Luni-Vineri 10:00-13:30
Secția pediatrie – ambulatoriu;

Sebeș, str. Șurianu, nr. 28
DOBRIN ANAMARIA
MEDIC SPECIALIST
L-V 09:00-11:00 și 12:00-13:30
Secția pediatrie – ambulatoriu;

Sebeș, str. Șurianu, nr. 28
FALK CARMEN
ASISTENT MEDICAL
Luni-Vineri 07:00-15:00
Secția pediatrie – ambulatoriu;

Sebeș, str. Șurianu, nr. 28