Cu profesionalism și dăruire, personalul Spitalului Municipal Sebeș, depune toate eforturile necesare pentru ca dumneavoastră să beneficiați de un tratament rapid, corect și adecvat. Tot ceea ce este nou în domeniul științei medicale, va fi pus la dispoziția Dvs, fără nici o rezervă și fără a ține cont de statutul Dvs social, starea civilă, vârstă, sex sau medii de plată.

Modalitatea de răspuns este de a marca, la fiecare întrebare, cifra care corespunde răspunsului cel mai apropiat opiniei dumneavoastră. Fiecare linie din tabel reprezintă o întrebare şi necesită un răspuns.

Vă rugăm, dupa completare, să îl depuneţi în cutiile special amenajate la biroul de internări.

În cazul în care nu sunteți mulțumit de serviciile oferite de spital sau de calitatea tratamentului de care ați beneficiat, vă rugăm să faceți propuneri de îmbunătățire a activității noastre completând Chestionarul de satisfacție al pacientului.

Opinia Dvs este foarte importantă pentru noi.

Dacă serviciile noastre au fost pe măsura așteptărilor dumneavoastră și sunteți pe deplin mulțumiț, aveți posibilitatea să ne transmiteți în scris acest lucru. De asemenea puteți recomanda Spitalul Municipal Sebeș prietenilor și rudelor. Noi vom acorda tuturor pacienților tratamente și servicii de calitate.

În cazul copiilor sau a pacienților fără discernământ, completarea chestionarului se realizează de către aparținători.
În cazul persoanelor fără discernământ temporar, chestionarul se va completa numai în momentul în care pacientul are discernământ.

Spitalul vă dă asigurări privind păstrarea anonimatului și a confidențialității chestionarului.

Informația obținută nu va fi asociată cu dumneavoastră.

Chestionarul de feedback/satisfacție al pacientului se poate completa și on-line, mai jos.

  Stimate pacient,
  Spitalul realizează un sondaj de opinie în rândul pacienţilor internaţi cu privire la calitatea serviciilor oferite în cadrul unităţii. Acest demers se derulează periodic în cadrul spitalului nostru şi are ca obiectiv îmbunătăţirea comunicării cu pacienţii şi creşterea calităţii serviciilor oferite.
  Atenţie! Opiniile exprimate de dumneavoastră în cadrul chestionarului trebuie să se refere doar la această internare.
  Având în vedere că spitalul îşi desfăşoară activitatea în cadrul unui sistem de management al calităţii care impune satisfacerea cât mai deplină a cerinţelor şi aşteptărilor dumneavoastră, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a completa acest chestionar care conţine întrebări relevante pentru noi.
  În situaţia în care vreţi să menţionaţi aspecte pozitive/negative despre îmbunătăţirea îngrijirilor medicale din timpul spitalizării, vă rugăm să le enumeraţi la rubrica „ Alte menţiuni”.

  Modalitatea de răspuns este de a marca, la fiecare întrebare, pătratul care corespunde răspunsului cel mai apropiat opiniei dumneavoastră. Fiecare linie din tabel reprezintă o întrebare şi necesită un răspuns.
  Chestionarul este confidenţial/anonim şi vizează doar prelucrări statistice, care au ca obiect înţelegerea opiniilor dumneavoastră, cu privire la calitatea serviciilor oferite de spital.
  Vă mulţumim anticipat pentru implicarea dumneavoastră în acest demers important!
  Date statistice (vă rugăm încercuiţi/completaţi):

  Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii:

  Sexul respondentului/pacientului ? *

  Vârsta respondendului:*

  Ultima şcoală absolvită:*

  Rezidenţa :*

  Secția în care a fost internat pacientul :*

  Luna internării :*

  Cât de mulţumit sunteţi, în general, de calitatea serviciilor medicale primite în spital? *

  Cât de mulţumit sunteţi, în general, de modul în care v-au fost respectate drepturile de pacient? *

  Cât de mulţumit ați fost de timpul de aşteptare până la prima examinare de către medic în cadrul specialității în care aţi fost internat? *

  Cât de mulţumit ați fost de modul în care aţi fost consultat de medicul curant (care v-a îngrijit în secţie)? *

  Cât de mulţumit ați fost de tratamentul primit în perioada de spitalizare? *

  3. În ce măsură următoarele afirmaţii despre medicul care v-a tratat sunt adevărate?

  Mi-a acordat respectul şi atenţia cuvenite unui pacient *

  A răspuns la întrebările puse de mine. *

  S-a ocupat cu atenţie de cazul meu. *

  A înţeles problemele mele medicale. *

  A manifestat interes în rezolvarea problemei mele medicale. *

  4. În ce măsură următoarele afirmaţii despre asistentele medicale/asistenţii medicali sunt adevărate?

  Mi-a acordat respectul şi atenţia cuvenite unui pacient *

  A răspuns la întrebările puse de mine. *

  A respectat orele de administrare a tratamentului recomandat de medic. *

  A înţeles problemele mele medicale. *

  A manifestat interes în tratarea mea. *

  5. În ce măsură aţi fost informat sau vi s-au explicat de către personalul medicosanitar următoarele ?

  cum va decurge examinarea medicală *

  cum se recoltează probele de sânge/biologice *

  informatii privind modul de administrare și efectele medicamentelor pe care le utilizați *

  analizele și/sau investigațiile pe care le-ați efectuat pe perioada spitalizării *

  rezultatul analizelor dumneavoastră *

  riscurile unei operaţii/intervenţii chirurgicale/ale tratamentului indicat de medic *

  consecinţele unui posibil refuz/opririi actului medical recomandat de medic *

  posibile tratamente alternative pentru afecţiunea dumneavoastră *

  natura și scopul tratamentului administrat *

  riscurile generate de lipsa igienei personale *

  importanța și existența la nivelul spitalului a procedurii de identificare a pacientilor *

  informații cu privire la situațiile și locațiile cu risc de cădere și/sau alunecare *

  despre identitatea și statutul profesional al echipei medicale care au fost implicate în tratarea dumneavostră *

  6. Pe perioada internării

  aţi fost internat prin serviciul de urgență? *

  aţi solicitat serviciile unui medic preferat? *

  aţi primit serviciile unui medic preferat? *

  aţi solicitat şi o altă opinie medicală, referitoare la diagnosticul medicului curant? *

  aţi primit o altă opinie medicală? *

  7. Pe perioada internării medicamentele și materialele sanitare au fost asigurate (bifați o singură căsuță)

  8. Cum apreciaţi, din punctul de vedere al confortului, următoarele condiţii din spital?

  Iluminatul natural sau electric al spaţiilor/încăperilor din spital *

  Temperatura/ventilația din spital *

  Programul de primire a vizitelor *

  Curăţenia generală din spital *

  Funcţionalitatea grupurilor sanitare *

  Condiţiile de cazare din salon *

  Culorile si ornamentele folosite la decorarea spatiilor *

  9. EXTERNAREA

  În momentul întocmirii documentelor de externare aţi fost informaţi de suma cheltuită pentru spitalizarea dumneavoastră prin oferirea unei copii a decontului de cheltuieli? *

  V-aţi gândit să solicitaţi informaţii despre suma cheltuită pentru spitalizarea dumneavoastră (decontul de cheltuieli)? *

  Există afişe care să prezinte drepturile şi/sau obligaţiile pacienţilor /asiguraţilor? *

  10.Cărui personal aţi oferit din propria iniţiativă bani sau alte atenţii ca recunoştinţă pentru modul în care aţi fost îngrijit? Un singur răspuns pe linie!

  Medicilor *

  Asistentelor medicale/Asistenţilor medicali *

  Infirmierelor *

  Personalului auxiliar (brancardieri, agenţi de pază etc.) *

  11. Vi s-au cerut, într-un fel sau altul, bani sau atenţii de către personalul medico-sanitar al spitalului?

  De către medici *

  De către asistente/asistenţi *

  De către infirmiere *

  De către personalul auxiliar (brancardieri, agenţi de pază etc.) *

  13. Cunoaşteţi faptul că puteţi sesiza, orice faptă care încalcă etica sau deontologia medicală (atitudine lipsită de profesionalism, lipsa consimţământului informat al pacientului, alte încălcări ale drepturilor pacientului, condiţionarea actului medical ş.a.)? *

  14. Vă rugăm să acordaţi calificative pentru următoarele servicii:

  a) alimentaţie : *

  b) modul în care se ditribuie hrana *

  c) amabilitatea şi disponibilitatea personalului medical *

  14. La explorările funcţionale care vi s-au recomandat aţi fost însoţit de:*

  15. De la serviciul internări până în salon ați fost insoțit de: *

  16. Aţi fost instruit asupra modului în care trebuie să primiţi medicamentele? *

  17. Vă declaraţi mulţumit despre modul în care aţi fost informat cu privire la aplicarea planului de ingrijire? *

  18. Vă declaraţi mulţumit despre modul în care aţi fost informat cu privire la diagnostic, la cum va decurge investigaţia, modul în care trebuie să respectaţi medicaţia, modul în care vi s-au prezentat efectele adverse şi sau riscurile pe care medicamentele sau procedurile admistrate le vor avea asupra dumneavoastră *

  19. Deciziile cu privire la stabilirea și planificarea planului de investigatii, a planului de tratament au fost luate după ce ați fost informat și ați fost consultat în acest sens? *

  20. În timpul internării s-a ținut cont de convingerile dumneavoastră religioase? *

  21. Dacă un apropiat, un prieten, o altă persoană ar avea nevoie de un serviciu medical i-aţi recomanda să se adreseze spitalului nostru?*

  22. Dacă ar fi necesar să vă reinternaţi v-aţi mai adresa spitalului nostru? *

  23. Vă rugăm să acordaţi calificative pentru următoarele servicii:

  Cazare:*

  Curăţenie : *

  Alimentație *

  Calitatea și aspectul lenjeriei și al efectelor: *

  Atitudinea personalului de la biroul de internare : *

  Timpul acordat de medic pentru consultație : *

  24. De cîte ori pe zi s-a facut curăţenie în salonul dumnavostră?*

  25. Ați consumat mâncarea servită în spital? *

  26. Daca nu ati servit mâncarea oferită de spital vă rugăm menționați de ce: *

  27. Calitatea hranei și a serviciilor de servire, le apreciați ca fiind pe măsura așteptărilor dumneavostră? *

  28. Varietatea regimurilor alimentare (doar dacă ați servit masa în spital) *

  „Alte mențiuni”.

  Vă mulţumim!

  Notă:Colectarea informaţiilor pe baza prezentelor chestionare se face cu respectare prevederilor art.12 din Legea 677-2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.