PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENȚA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE conform Ordin MS/CNAS 1068/627/2021 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru pentru anii 2021-2022

Pachetul de bază în asistență medicală ambulatorie - Recuperare medicală - baza de tratament

Pachetul de bază în asistență medicală ambulatorie - Recuperare medicală - baza de tratament(Click pentru vizualizare)

Pachetul de servicii medicale de bază în asistența medicală ambulatorie Paraclinice- investigații radiologie și imagistică

Pachetul de servicii medicale de bază în asistența medicală ambulatorie Paraclinice- investigații radiologie și imagistică(Click pentru vizualizare)

Pachetul de servicii medicale de bază în asistența medicală ambulatorie Paraclinice - analize de laborator

Pachetul de servicii medicale de bază în asistența medicală ambulatorie Paraclinice - analize de laborator(Click pentru vizualizare)

Criterii de internare + Pachetul de servicii medicale spitalicești spitalizare continuă și de zi contractate cu CAS ALBA

Criterii internare + Pachetul de servicii medicale spitalicești spitalizare continuă și de zi contractate CAS(Click pentru vizualizare)

PROGRAM MEDICI AMBULATORIU

Program medici Ambulatoriu(Click pentru vizualizare)

Pachetul de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate contractate cu CAS

Pachetul de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate contractate cu CAS

 

 
 

Informații privind pachetele de servicii medicale și tarifele corespunzătoare afișate în formatul stabilit de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru anii 2018-2019

Pachete de servicii medicale în asistența medicală spitalicească Pachete de servicii medicale în asistența medicală spitalicească(Click pentru vizualizare)

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢI CLINICE

 

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICEPachetul minimal de servicii Clinice1(Click pe Clinice1)
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE
Servicii diagnostice şi terapeutice Clinice2
(Click pe Clinice2)
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE
Servicii medicale în scop diagnostic - caz , servicii de spitalizare de zi care se acordă în ambulatoriu de specialitate clinic și se decontează numai dacă s-au efectuat toate serviciile obligatorii Clinice3
(Click pe Clinice3)

 

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE
Lista investigaţiilor paraclinice - analize de laborator Laborator(Click pe Laborator)
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE
Lista investigaţiilor paraclinice de radiologie - imagistică medicală şi medicină nucleară Radiologie(Click pe Radiologie)
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATEA CLINICĂ MEDICINĂ FIZICĂ ŞI DE REABILITARE
CONSULTAȚII Recuperare(Click pe Recuperare)
PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ Spitale(Click pe Spitale)
PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ Spitale_1(Click pe Spitale_1)
PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ
Lista cazurilor rezolvate cu procedură chirurgicală - în spitalizare de zi Spitale_2(Click pe Spitale_2)
PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ
Lista serviciilor medicale în regim de spitalizare de zi decontate asiguraţilor prin tarif pe serviciu medical/vizită (zi) Spitale_3(Click pe Spitale_3)
PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ
A. Lista serviciilor medicale standardizate acordate în regim de spitalizare de zi care se decontează numai dacă s-au efectuat toate serviciile obligatorii și pentru care în vederea decontării se închide fişa de spitalizare de zi (FSZ) după terminarea vizitei/vizitelor necesare finalizării serviciului medical.
B. Lista serviciilor medicale standardizate acordate în regim de spitalizare de zi care se contactează și în ambulatoriul de specialitate clinic și se decontează numai dacă s-au efectuat toate serviciile obligatorii, și pentru care în vederea decontării se închide fişa de spitalizare de zi (FSZ) după terminarea vizitei/vizitelor necesare finalizării serviciului medical Spitale_4(Click pe Spitale_4)
PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ PENTRU AFECŢIUNI CRONICE Spitale_5(Click pe Spitale_5)
Unitatile sanitare cu paturi care acorda servicii medicale spitaliceşti a căror plată se face pe bază de tarif pe caz rezolvat - sistem DRG vor afişa următorii indicatori: Spitale_6(Click pe Spitale_6)

 

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE 2016-2017

Lista investigaţiilor paraclinice - analize de laborator Laborator(Click pe Laborator)
Lista investigaţiilor paraclinice de radiologie - imagistică medicală şi medicină nucleară Radiologie(Click pe Radiologie)
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATEA CLINICĂ MEDICINĂ FIZICĂ ŞI DE REABILITARE Fizioterapie(Click pe Fizioterapie)
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢI CLINICE
Clinice1(Click pe Clinice1)
Servicii diagnostice şi terapeutice Clinice2(Click pe Clinice2)
Servicii medicale în scop diagnostic-servicii de spitalizare de zi care se acordă în ambulatoriu de specialitate clinic şi se decontează numai dacă s-au efectuat toate serviciile obligatorii Clinice3(Click pe Clinice3)