Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, Spitalul Municipal Sebeș are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

Scopul colectarii datelor este asigurarea protectiei sociale prin servicii de sanatate, asigurarea functionarii sistemului de asigurari de sanatate la nivel local potrivit Legii 95/2006.

Sunteti obligat(a) sa furnizati datele, acestea find necesare pentru functionarea sistemului de asigurari de sanatate la nivel local potrivit Legii 95/2006.
Refuzul dvs de a furniza aceste date determina imposibilitatea acordarii serviciilor de sanatate.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre Spitalul Municipiului Sebeș si sunt comunicate altor destinatari (CNAS, CASMB, parteneri contractuali, alte Case Judetene de Asigurari de Sanatate), in conditiile legii.

Datele colectate avand ca scop activitatea de resurse umane sunt necesare CAS pentru inregistrarea dosarelor de participare la examenele sau concursurile de angajare sau pentru indeplinirea obligatiilor legale legate de proprii angajati.
Sunteti obligat(a) sa furnizati datele, refuzul dvs de a furniza aceste date determina imposibilitatea inregistrarii unui dosar de angajare.

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei.

Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa cu o cerere scrisa datata si semnata la Spitalul Municipiului Sebes, str. Surianu nr. 41, jud. Alba .

Observatie:

*Orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarile datelor sale personale in scopuri de marketing direct.

*Spitalul Municipiului Sebes a fost inregistrat la ANSPDCP ca operator de date cu caracter personal la nr.889 din 19.01.2012