Posturi scoase la concurs

 • 04.11.2022 – Spitalul Municipal Sebeș, în conformitate cu H.G. nr. 286/2011-TITLUL II-organizează examen în vederea promovării în grade și trepte profesionale imediat superioare –Anunț examen promovare bucătar II…(Click pentru vizualizare,mai multe detalii…)
 • 11.10.2021 – În conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi, cu modificările şi completările ulterioare, SPITALUL MUNICIPAL SEBEȘ, anunță scoaterea la concurs a următorului post contractual vacant:
    – 1 post vacant de medic specialist, confirmat în specialitatea chirurgie generală, în cadrul secției Chirurgie Genarală…
 • Citește mai multe…(Click pentru vizualizare, mai multe detalii…)
 • 27.10.2021 – Anunț selecție dosare…(Click pentru vizualizare, mai multe detalii…)
 • 16.09.2021 – Spitalul Municipal Sebeș, în conformitate cu H.G. nr. 286/2011-TITLUL II-organizează examen în vederea promovării în grade și trepte profesionale imediat superioare –Anunț organizare examen promovare personal…(Click pentru vizualizare,mai multe detalii…)
 • 11.06.2021 – Spitalul Municipal Sebeș, în conformitate cu H.G. nr. 286/2011-TITLUL II-organizează examen în vederea promovării în grade și trepte profesionale imediat superioare –Anunț organizare examen promovare personal…(Click pentru vizualizare,mai multe detalii…)
 • 16.03.2021 – Spitalul Municipal Sebeș, în conformitate cu H.G. nr. 286/2011-TITLUL II-organizează examen în vederea promovării în grade și trepte profesionale imediat superioare –Anunț organizare examen promovare personal…(Click pentru vizualizare,mai multe detalii…)
 • 22.02.2021 – În conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi, cu modificările şi completările ulterioare, SPITALUL MUNICIPAL SEBEȘ, anunță scoaterea la concurs a următorului post contractual vacant:
  – 1 post vacant de medic primar confirmat în specialitatea Epidemiologie, în cadrul compartimentului Supraveghere, Prevenire și Control al Infecțiilor Asociate Actului Medical…
 • Citește mai multe…(Click pentru vizualizare, mai multe detalii…)
 • 16.03.2021 –Anunț selecție dosare…(Click pentru vizualizare, mai multe detalii…)
 • 24.03.2021 –Anunț rezultat concurs medic primar epidemiolog…(Click pentru vizualizare, mai multe detalii…)
  • 24.11.2020 – Spitalul Municipal Sebeș, în conformitate cu prevederile art.27 din Legea nr. 55/2020,pe perioada stării de alertă, angajează pe perioadă determinată, 1 medic primar în specialitatea epidemiologie, în cadrul compartimentului CPLIAAM….
  • Citește mai multe…(Click pentru vizualizare, mai multe detalii…)
  • 27.11.2020 – Rezultat selecție dosare post medic primar epidemiolog…(Click pentru vizualizare, mai multe detalii…)
  • 13.10.2020 – Spitalul Municipal Sebeș, în conformitate cu H.G. nr. 286/2011-TITLUL II-organizează examen în vederea promovării în grade și trepte profesionale imediat superioare – Anunț promovare (Click pentru vizualizare, mai multe detalii…)
  • 10.09.2020 – Spitalul Municipal Sebeș, în conformitate cu prevederile art.27 din Legea nr. 55/2020, pe perioada stării de alertă, organizează selecție dosare pentru ocuparea fără concurs a unui număr de 3 posturi de asistent medical și 1 post de îngrijitor curățenie, în secția Pediatrie Covid-19…
  • Citește mai multe…(Click pentru vizualizare, mai multe detalii…)
  • 16.09.2020 – Anunț rezultat probă interviu îngrijitor curățenie…(Click pentru vizualizare, mai multe detalii…)
  • 15.09.2020 – Anunț selecție dosare…(Click pentru vizualizare, mai multe detalii…)
  • 04.03.2020 – Spitalul Municipal Sebeș, în conformitate cu Metodologia de concurs și cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, adresa Ministerului Sănătății nr. 5452/27.02.2018 – cu privire la art. 14 din OUG. nr. 90/2017, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractual vacante…
  • Citește mai multe…(Click pentru vizualizare, mai multe detalii…)
  • 20.03.2020 – Anunț selecție dosare…(Click pentru vizualizare, mai multe detalii…)
  • 26.03.2020 – Anunț proba scrisă spălătoreasă…(Click pentru vizualizare, mai multe detalii…)
  • 27.03.2020 – Anunț rezultat final spălătoreasă…(Click pentru vizualizare, mai multe detalii…)
   • 11.02.2020 – Managerul Spitalului Municipal Sebeș,jr.Franchini Anca, anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcției specifice comitetului director, de director medical, ce se va desfășura la sediul Spitalului Municipal Sebeș, în data de 04.03.2020, ora 0900.
   • Citește mai multe…(Click pentru vizualizare,mai multe detalii…)

  Lista posturi scoase la concurs 2019

   • 03.12.2019 – Spitalul Municipal Sebeș,în conformitate cu Metodologia de concurs și cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare,adresa Ministerului Sănătații nr. 5452/27.02.2018 – cu privire la art. 14 din OUG. nr. 90/2017, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant:psiholog practicant
    Citește mai multe…(Click pentru vizualizare, mai multe detalii…)

  27.12.2019 – Anunț final rezultat concurs psiholog…Citește mai multe…
  19.12.2019 – Anunț selecție dosar psiholog practicant…Citește mai multe…

   • 22.11.2019 – Spitalul Municipal Sebeș, în conformitate cu prevederile Ordinului MS 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de biolog principal, specialitatea Bacteriologie, în cadrul Laboratorului de Analize Medicale – cu normă întreagă.
    Citește mai multe…(Click pentru vizualizare, mai multe detalii…)
    29.01.2020 – Anunț rezultat final concurs biolog principal…Citește mai multe…
    16.01.2020 – Anunț dată concurs biolog…Citește mai multe…
    12.12.2019 – Anunț selecție dosare biolog…Citește mai multe…
   • 12.11.2019 – Managerul Spitalului Municipal Sebeș, jr.Franchini Anca, anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcției specifice comitetului director, de director financiar-contabil, ce se va desfășura la sediul Spitalului Municipal Sebeș, în data de 04.12.2019, ora 0900.
   • Citește mai multe…
    20.11.2019 – ANUNȚ IMPORTANT!!!ERATĂ…
    Citește mai multe…

  27.11.2019 – ANUNȚ DOSAR DIR.FINANCIAR-CONTABIL…Citește mai multe…
  04.12.2019 – REZULTAT FINAL DIR.FINANCIAR-CONTABIL…Citește mai multe…

  Documente utile:
  FORMULAR ÎNSCRIERE CONCURS• Metodologie concurs• Tematică,bibliografie