Spitalul Municipal Sebeș, în conformitate cu Metodologia de concurs și cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, adresa Ministerului Sanatății nr. 5452/27.02.2018 - cu privire la art. 14 din OUG. nr. 90/2017, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractual vacante:

  • economist II - responsabil cu managementul calității serviciilor de sănătate
  • muncitor calificat — bucătar
Mai multe detalii….