Spitalul Municipal Sebeș,în conformitate cu Metodologia de concurs și cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare,adresa Ministerului Sanatații nr. 5452/27.02.2018 - cu privire la art. 14 din OUG. nr. 90/2017, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant:psiholog practicant