Chirurgie

Personal medical CHIRURGIE

Nume Grad Profesional – Specializare Program lucru Locație
SAVA PUIU
MEDIC PRIMAR
Luni-Vineri 10:00-12:00
Ambulatoriu – str. Șurianu, nr. 41
ȘANDRU CRISTINA AURELIA
MEDIC PRIMAR
Luni-Vineri 07:30-10:00
Ambulatoriu – str. Șurianu, nr. 41
BĂLTĂȚEANU GHEORGHE
MEDIC SPECIALIST
Luni-Vineri 12:00-14:00
Ambulatoriu – str. Șurianu, nr. 41
ȘANDRU FELICIA
ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL
Luni-Vineri 07:00-15:00
Ambulatoriu – str. Șurianu, nr. 41