În conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi, cu modificările şi completările ulterioare, SPITALUL MUNICIPAL SEBEȘ, anunță scoaterea la concurs a următorului post contractual vacant:

               - 1 post vacant de medic primar confirmat în specialitatea Epidemiologie, în cadrul compartimentului Supraveghere, Prevenire și Control al Infecțiilor Asociate Actului Medical