Chestionar pacienți
Părerea Dvs. ne ajută să ne îmbunătățim serviciile.
Chestionar pacienți Laborator de analize medicale

Laboratorul de analize medicale functioneaza in baza Ordinului nr.1301/2007 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea laboratoarelor de analize medicale modif.,este condus de un medic sef de laborator si executa analizele pe baza recomandarilor medicului de salon (pentru sectiile cu paturi a medicului de specialitate, din ambulatorul integrat sau de specialitate sau a medicului de medicina generala in cazul contractarii de servicii paraclinice ).

Laboratorul de analize medicale  in contract cu CAS executa analize medicale in baza contractului incheiat cu CAS, pe baza biletului de trimitere tip CAS eliberat de medicul de familie sau medicul specialist aflat in contract cu CAS

Laboratorul analize medicale executa analize cu plata la solicitarea pacientului, cu acordul scris al acestuia, pe baza tarifelor aprobate de CA

Recomandarea de analize trebuie sa cuprinda, obligatoriu :
a)datele de identificare ale pacientului – nume , prenume , CNP sex, asigurat sau nu , cod de prezentare ( unde este cazul)
b)data si ora trimiterii analizelor la laborator
c)diagnosticul
d)tipul analizelor solicitate, produsul biologic
e)numele medicului trimitator, parafa si semnatura medicului specialist sau primar ( nu rezident)
f)semnatura pacientului , unde e cazul

Pentru asigurarea unei bune functionalitati la nivelul spitalului sau la celelalte puncte, Laboratorul central de analize colaboreaza permanent cu sectiile cu medicii din ambulatorul integrat.

In spital, transportul produselor biologice la laborator se asigura in conditii corespunzatoare, de catre cadrele medii si auxiliare din sectiile cu paturi.

Rezultatul analizelor cu plata se elibereaza direct pacientului conform programului afisat si se elibereaza imediat dupa efectuarea examenelor respective (conform timpului de lucru specific analizelor).

Personal LABORATOR

BREAZ MARIA-DIANA

VLAD LILIANA

MEDIC SPECIALIST-ȘEF LABORATOR

MEDIC PRIMAR

BESOIU DELIA FARMACIST PRIMAR
DIMULEASĂ MIRELA CHIMIST MEDICAL PRINCIPAL
BUCUR RODICA

CHIMIST MEDICAL PRINCIPAL
DRAGOGI CECILIA IOANA CHIMIST MEDICAL SPECIALIST
TOTOIANU CORINA ASIST.MED.PRINCIPAL-ȘEF
FALAMAS MARIOARA ASIST.MED.PRINCIPAL
MĂRARIU ALINA ASIST.MED.PRINCIPAL
BÎȚIU ELISABETA ASIST.MED.PRINCIPAL
DANCIU SIMONA ASIST.MED.PRINCIPAL
CÎNDESCU MARIANA ASIST.MED.PRINCIPAL
CIBU ISTINA ASIST.MED.PRINCIPAL
LUNGU ELENA ASIST.MEDICAL
REZNICIUC GEORGETA ELENA ASIST.MEDICAL
ISPAS VALENTINA ALINA REG.MEDICAL
CREȚU ANA ÎNGRIJ.CURĂȚENIE