PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE

  Lista investigaţiilor paraclinice – analize de laborator Laborator

  (Click pe Laborator)

  Lista investigaţiilor paraclinice de radiologie – imagistică medicală şi medicină nucleară Radiologie

  (Click pe Radiologie)

  PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATEA CLINICĂ MEDICINĂ FIZICĂ ŞI DE REABILITARE Fizioterapie

  (Click pe Fizioterapie)

  PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢI CLINICE

  Pachet minimal de servicii Clinice1

  (Click pe Clinice1)

  Servicii diagnostice şi terapeutice Clinice2

  (Click pe Clinice2)

  Servicii medicale în scop diagnostic-servicii de spitalizare de zi care se acordă în ambulatoriu de specialitate clinic şi se decontează numai dacă s-au efectuat toate serviciile obligatorii Clinice3

  (Click pe Clinice3)